June 7, 2021

studentradioene.com

Hvordan lever norske studenter?

Praksis i studiet

3 min read

En praksisperiode er blant dine beste muligheter til å få relevant erfaring med hvordan yrket de håper å være en del av i fremtiden egentlig er. Alle som har muligheten til å gjennomføre en eller flere praksisperioder i løpet av studietiden burde gripe muligheten. Du kommer ikke til å angre!

En praksisperiode i løpet av studietiden kan gi verdifull arbeidserfaring, noe som er svært viktig for å være ettertraktet på et trangt arbeidsmarked. Dette, i tillegg til at du får et innblikk i en vanlig jobbhverdag innenfor området du utdanner deg, gir deg en kjempefordel senere i livet.

Alle typer studier

Du tenker kanskje at praksis er et gode forbeholdt sykepleierstudenter? På ingen måte! I mange ulike studier kan du få tilbud om praksisperiode, enten studiet er praktisk eller teoretisk. Når det gjelder mer teoretiske studier, der praksis ikke er like vanlig, kan du få minst like mye ut av praksisen.

En svært viktig del av praksisen er nemlig ikke bare å gjennomføre nettopp de oppgavene du kan komme til å skulle gjennomføre når du kommer ut i jobb, som for eksempel sykepleierstudiet, men like mye å observere og se ulike jobbhverdager du kan få gjennom ditt studie, enten det er juss eller geologi.

Nettverksbygging

En annen svært viktig del av praksisperioden, som mange ikke tenker på, er muligheten du får til knytte kontakter. Nettverksbygging er gull verdt, ikke kun dersom du skal jobbe som freelance journalist eller fotograf. Bruk praksisperioden til å bli kjent med folk i bransjen du skal finne jobb i senere.

Og kanskje kan du få en deltidsjobb eller en sommerjobb hos nettopp praksisplassen din? Det er en stor fordel å allerede ha jobbet med noe relevant innenfor bransjen allerede før du er ferdig med studiet. Dette viser initiativ og erfaring, noe som verdsettes høyt av framtidige potensielle arbeidsgivere.

Ulike stadier i studiet

Å få praksis i studiet er en ressurs og en mulighet alle som studerer burde ha muligheten til å få, og som alle burde takke ja til. Får du muligheten til å ha en praksisperiode tidlig i studiet og senere en mot slutten av studiet har du vært heldig!

Den første praksisperioden vil nemlig være viktig for at du skal få en ordentlig forsmak på hvilke muligheter og hva slags hverdag du kan forvente deg av studiet når du har fullført. Når du er helt ny på et studie kan det være vanskelig å vite hva slags jobb man kan ende opp med.

Praksis sent i studiet

Den andre praksisperioden er viktig fordi du på dette tidspunktet sannsynligvis har en klarere oppfatning av hva du interesserer deg for innen ditt studie. Benytt muligheten til velge deg en annen type praksis enn den første, slik at du får bredere erfaring. Og knytt kontakter, nå får du snart god bruk for dem!

Grip mulighetene!

Er du så heldig at du får tilbud om en eller flere praksisperioder i løpet av studiet – grip sjansen og hopp i det! Du kan få verdifull erfaring du ikke kan få på andre måter, som vil være svært viktig både i ditt valg av retning videre og i jakten på en jobb!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.