June 7, 2021

studentradioene.com

Hvordan lever norske studenter?

Studentorganisasjoner

3 min read

Ethvert universitet eller høgskole burde ha en rekke studentorganisasjoner tilgjengelig for sine studenter på hvert eneste studieområdet. Enten du studerer medisin eller politikk burde du ha en organisasjon hvor du kan møte likesinnede mennesker og delta i sosiale aktiviteter utenfor det som omhandler fester og aktivitet som i fadderuka.

Som en ny student burde du bli opplyst om de ulike studentorganisasjonene du kan melde deg inn i. Ved å bli medlem i en organisasjon får du ikke kun sosiale fordeler, en studentorganisasjon er designet for å binde sammen studenter og arbeidslivet. Vi bruker her studentorganisasjonene ved UiO som eksempel.

Det juridiske fakultetet

Juristforeningen ved UiO ble stiftet allerede i 1908, og har siden bistått sine medlemmer nå i 12 ulike underorganisasjoner. Dette gir deg muligheten til å involvere og organisere deg innenfor det juridiske studentmiljøet på en mengde ulike måter uansett hvilke interesseområder, hobbyer eller framtidsutsikter du har under studietiden din.

Juristforeningen har en mengde juridiske aktiviteter som Studenttidsskriftet Stud.Jur. eller ALD-styret som arrangerer arbeidslivsdagene. Men hvis du har lyst til å engasjere deg i noe utenfor jussen kan du for eksempel bli med i Glædeskoret Justitia- pikekoret på jussen, Chorus Mixtus – blandakoret på jussen eller engasjere deg i JVL – De juridiske vinterleker.

Det medisinske fakultetet

Medisin er et langt og intensivt studium, og derfor er det viktig å engasjere seg i noe utenfor studiet. Medisinerforeningen ved Universitetet i Oslo har 20 ulike avdelinger hvor du kan utdype dine kunnskaper innenfor verdenen av medisin. Som Juristforeningen har Medisinerforeningen A Scalpella, en samling med sangentusiaster.

Medisinerforeningen gjør også sin jobb med å forene studenter og fagmiljøet. Helseledernes studentforening jobber blant annet med å styrke forholdet mellom skolens medisinske fakultet og studentene. Medicinerforeningen og Norsk medisinstudentforening er to andre foreninger ved skolen som jobber for studentenes faglige, økonomiske og sosiale interesser både under og etter utdanningen.

Fysisk institutt

Ved fysisk institutt ved UiO finnes det fire ulike organisasjoner som jobber for sine studenter. Den første er Fysikkforeningen, som arrangerer blant annet bedriftspresentasjoner, foredrag, biljardkvelder og andre sosiale sammenkomster under semesteret. Du vil også finne organisasjonen Foton, som er Norsk Solenergiforenings studentgruppe, en gruppe som arbeider for mer bruk av solenergi.

Videre er det to organisasjoner som jobber spesifikt for sine linjer. Disse er Menageriet for studenter på Materialer, energi og nanoteknologi og Studentenes Elektronikkforening (SEF) for Elektronikk og datateknologi, og generelt elektronikk-interesserte studenter. Disse organisasjonene setter i gang foredrag, sammenkomster, fester, og andre arrangementer for studenter ved sine linjer.

Paraplyorganisasjoner

Vi har brukt tre av fakultetene ved UiO i våre eksempler på ulike studentorganisasjoner du vil finne der ute. Men det er ikke slik at alle studentorganisasjoner begrenser seg til sitt universitet. Det finnes flere paraplyorganisasjoner som Grønne Studenter, NITO Studentene, Start Norge og StOr, som binder sammen studenter over hele landet.

Oppsummering

Å være medlem av en studentforening under din tid ved et universitet kan være veldig viktig. Du får ikke kun et samhold med andre studenter gjennom fester organisasjonen arrangerer, men du får også en rekke fordeler senere i livet. Under studietiden er det viktig å knytte kontakter, og dette gjør du gjennom din organisasjon!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.